Vzdělanostní a oborová struktura žáků přijatých ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání v Královéhradeckém kraji

V roce 2008/09 bylo do středních a vyšších odborných škol v Královehradeckém kraji přijato celkem 8 352 žáků. Z toho:

- vyučení s výučním listem - 2 199 žáků
- maturitní obory SOŠ - 3 361
- absolventů gymnaziální vzdělávání - 1 340 žáků
- maturitní obory SOU, poskytujících vyučení i maturitu - 489 žáků
- nematuritní obory SOŠ - 52 žáků
- nástavbové obory - 555 žáků
- obory vyšších odborných škol - 356 žáků.

 

Struktura

 • Školy, školící a vzdělávácí programy v kraji
 • Podpora přijímacího řízení
 • Data analýzy statistiky
 • Dobré příklady ze škol
 • Profesní diagnostika
 • Úvodní stránka
 • Projekt
 • Grafy
 • Dokumenty ke stažení
 • Odkazy na vzdělávací portály
 • Přijatí žáci
 • Poptávka po studiu
 • Struktura absolventů
 • Uplatnění absolventů
 • Charakteristiky trhu práce
 • Vývoj trhu práce
 • Demografický vývoj
 • Projekt Volba povolání
 • Šetření u zaměstnavatelů
 • Prezentace firem