Aktuality

 

09.11.2017

MŠMT zvěřejnilo metodickou pomůcku k aplikaci GDPR

Bližší informace najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

17.10.2017

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců v roce 2018

Žádost podávaná prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 23. 10. 2017!

Nejnovější články

 

14.11.2017

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro roky 2019 - 2020

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly střednědobé výhledy svého rozpočtu výnosů a nákladů pro roky 2019 - 2020.

13.11.2017

Příliš soli škodí dětem i dospělým

Seminář a tisková konference pořádaná Státním zdravotním ústavem, Českou pediatrickou společností  ČLS JEP a Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice

09.11.2017

Globální témata v českých školách?

Pozvánka na 2. ročník minikonference pořádané Multikulturním centrem Praha 28. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 v Hradci Králové, Adalbertinum, ČSA 300.

09.11.2017

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

06.11.2017

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA  Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu  v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019.

Termín předložení podkladů: 08. 12. 2017

 

30.10.2017

Navrhni projekt - 6. ročník soutěže pro středoškoláky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo soutěž pro středoškoláky „Navrhni projekt“. Cílem je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů. Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018.