Aktuality

 

12.06.2018

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

Informace k souhlasům s využitím asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019 byla zveřejněna v sekcích Právní subjekty zřizované.../Aktuální informace

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

14.08.2018

Vyhláška č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři)

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Znění účinné k 1. 9. 2018: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

14.08.2018

Vyhláška č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání)

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vybrané změny od 1. 9. 2018: stanovení rozsahu pravidelné denní docházky a pravidelné docházky do školských zařízení pro zájmové vzdělávání, stanovení minimálních počtů účastníků v odděleních školní družiny a PHmax.

Znění účinné od 1. 9. 2018: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

14.08.2018

Vyhláška č. 364/2005 Sb. (o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 364/2005 Sb.,  vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Znění účinné k 1. 9. 2018: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

14.08.2018

Vyhláška č. 161/2018 Sb. (předpokládané počty pedagogických pracovníků)

Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Znění účinné k 1. 9. 2018: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

07.08.2018

Neveřejné

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu.

03.08.2018

Vyhláška č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vybrané změny od 1. 9. 2018: počty dětí a PHmax.

Účinné znění od 1. 9. 2018http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Posunutá účinnost: 1. 9. 2020 - snižování počtu dětí v důsledku vzdělávání 2letých dětí.