Aktuality

 

12.06.2018

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

Informace k souhlasům s využitím asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019 byla zveřejněna v sekcích Právní subjekty zřizované.../Aktuální informace

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

20.07.2018

Letní škola SOČ 2018

Letní škola SOČ 2018 se koná 19. - 21. září 2018 v Brně.

19.07.2018

Zpravodaj prevence 2/2018

Toto číslo "Zpravodaje prevence" přináší informaci mimo jiné o spuštění 5. ročníku žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, informace o plánovaných novinkách výhodných pro školy v systému výkaznictví preventivních aktivit od nového školního roku, dále zjištění z výkazu za šk. rok 2016/2017. Číslo přináší přehled plánovaných vzdělávacích seminářů pro pedagogy v oblasti prevence a několik zajímavých internetových užitečných odkazů k prevence.

19.07.2018

Celkové statistiky Systému výkaznictví za šk. r. 2016/2017 v KHK

Zveřejňujeme statistiky Systému výkaznictví preventivních aktivit za šk. rok 2016/2017, které jsme získali ze 143 vyplněných dotazníků od škol v Královéhradeckém kraji. V přílohách jsou zveřejněny následující oblasti:

Část 1 -  Školní metodik prevence

Část 2 - Specifická prevence - preventivní témata obsažená ve školním vzdělávacím programu

Část 3 - Specifická prevence - preventivní programy

Část 4 - Nespecifická prevence

Část 5 - Práce s dalšími cílovými skupinami

Část 6 - Specifická prevence - evidence typů a míry rizikového chování na škole

Část 7 - Kvalitativní hodnocení školního roku - tyto údaje jsou nepřístupné, přístupné jsou pouze metodikům prevence při PPP a SPC KHK v jednotlivých okresech

12.07.2018

Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

1. 9. 2018 vstoupí v účinnost vyhláška č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje počty žáků ve třídách základní školy a maximální počty hodin výuky v přípravné třídě a třídě přípravného stupně.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 140/2018 Sb.:  Sbírka zákonů České republiky, částka 73/2018

11.07.2018

Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

17. září 2018 začíná třetí ročník soutěže, ve kterém si mohou středoškoláci poměřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

02.07.2018

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA č. 6 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o dotaci v letech 2019 a 2020 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Počátek příjmu žádostí: 20.06.2018
Konec příjmu žádostí:    01.09.2018

Další informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol