Aktuality

 

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

12.03.2018

Portál veřejné správy již neobsahuje platná a účinná znění právních předpisů

Portál veřejné správy prochází postupnou rekonstrukcí a jeho informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy, tedy již nikoliv platná a účinná znění právních předpisů (viz též na https://portal.gov.cz/obcan/zakony). Z tohoto důvodu musely být změněny či odstraněny odkazy v sekci ŠIPu - Právní předpisy. Děkujeme za pochopení.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

24.05.2018

Informace o úspěchu v krajském kole SOČ

Informace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100 o výsledcích krajského kola 40. ročníku Studentské odborné činnosti.

23.05.2018

Akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“

Pozvánka na akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“ akreditované MŠMT (č. MSMT-34809/2018-1-69), které pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s. JA Czech.

23.05.2018

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ (č. j.: MSMT-10011/2018-1).

Registrace a vkládání žádostí školami: 22. 5. 2018 - 14. 6. 2018

23.05.2018

Seminář pro učitele německého jazyka na středních školách

Seminář pro učitele německého jazyka, který organizuje Vzdělávací akademie ve Wiesnecku u Freiburgu ve dnech 21. – 27. 10. 2018, je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

22.05.2018

Dotační program Etická výchova ve školách

Královéhradecký kraj vyhlásil i v r. 2018 dotační program Etická výchova ve školách. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 02.05.2018 do 31.05.2018. Žádosti mohou podávat pouze právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji ("obecní, soukromé, církevní"). Rozděluje se celkem 185.000 Kč. Školy mohou žádat o dotaci ve výši 10-30.000 Kč.