Aktuality

 

12.06.2018

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

Informace k souhlasům s využitím asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019 byla zveřejněna v sekcích Právní subjekty zřizované.../Aktuální informace

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

18.06.2018

Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

Středisko ekologické výchovy SEVER - Ekocentrum DOTEK Horní Maršov pořádá akreditovaný cyklus seminářů Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

18.06.2018

Nabídka SEVERu do šablon

Nabídka Střediska ekologické výchovy SEVER do druhé vlny „šablon“ (výzvy OP VVV č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II)

14.06.2018

Kuchařská soutěž „ZDRAVÉ 5“

V sobotu 11. června 2018 proběhlo celostátní finále šestého ročníku dětské kuchařské soutěže „Zdravé 5“, kde v kategorii 1. stupeň ZŠ zvítězilo trio dívek z našeho kraje ze ZŠ Velké Svatoňovice.

13.06.2018

Kurz o vzdělávání romských dětí - R-mosty

R-Mosty, z.s. nabízí všem pedagogickým pracovníkům ze škol 2denní kurz zaměřený na specifika práce s dětmi z romského sociokulturního prostředí. Seminář se uskuteční v termínu 27. a 28. srpna 2018 v nádherném prostředí biogfarmy Belina v Nežichově u Toužimi. Účastníkům je, díky podpoře grantu ministerstva školství, hrazeno ubytování i strava. Cílem programu je lépe a efektivněji pracovat s dětmi z romských rodin na  základě poznávání kulturních specifik, romské kultury i jazyka.

13.06.2018

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

Společnost Via Humanica, z.s., přichází s novým vzdělávacím programem určeným žákům 4.-5. a 7.-9. ročníkům základních škol s názvem "Staleté kořeny" cíleným na 100. výročí založení naší vlasti. Program naplňuje požadavky RVP.

12.06.2018

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

Dne 1. 9. 2018 nabude účinnosti ustanovení zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dojde zrušení § 16 odst. 11 školského zákona a od školního roku 2018/2019 nebude vyžadován souhlas krajského úřadu s využitím asistenta pedagoga.

V případě, že by se v důsledku změn právních předpisů tato situace ještě změnila, budou souhlasy s asistenty ve školách škol zřizovaných obcemi řešeny v září 2018.