Aktuality

 

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

12.03.2018

Portál veřejné správy již neobsahuje platná a účinná znění právních předpisů

Portál veřejné správy prochází postupnou rekonstrukcí a jeho informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy, tedy již nikoliv platná a účinná znění právních předpisů (viz též na https://portal.gov.cz/obcan/zakony). Z tohoto důvodu musely být změněny či odstraněny odkazy v sekci ŠIPu - Právní předpisy. Děkujeme za pochopení.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

18.04.2018

Osnova plánu rozvoje sportu v obci

MŠMT ČR vydalo doporučenou osnovu plánu rozvoje sportu v obci dle zákona č. 115/2001Sb., o podpoře sportu.

09.04.2018

Seminář metodika nPrevence

Především pedagogům z 2. st. ZŠ a sekund víceletých gymnázií je určen seminář PhDr. Lenky Skácelové, který proběhne 21.5.2018 od 8 do 14 h v zasedací místnosti P1. 443 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Cílem programu všeobecné prevence užívání návykových látek pro žák 7.-9.  tř. jsou zdravá a bezpečná rozhodnutí.

05.04.2018

Neveřejné

Pověření k převzetí dítěte

Vzor formuláře na pověření k převzetí dítěte z mateřské školy jinou osobou.

03.04.2018

Studentská prezentace mládežnických projektů - Youth Startup Festival

Youth Startup Festival 2018 se koná jako doprovodná akce 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace a JobFair.COOL. 16.5.2018 proběhne  Brně v Pavilonu P BVV nultý ročník neziskové mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů. Organizátorem je spolek SERENDIPITY zabývající se vzděláváním v IT a polytechnice.

Akce je určena pro žáky a studenty od 13 do 30 let, výchovné pracovníky středisek volného času, kreativní pedagogy a všechny další zájemce o neformální vzdělávání a o svět startupů a technologií. Záštitu nad touto akcí převzala Asociace krajů ČR, Evropský parlament a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

29.03.2018

PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život

Informace pro ředitele středních škol o distribuci kariérových příruček "PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život"