MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

15.03.2018

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák