MŠMT vyhlásilo dotační program pro nestátní neziskové organizace: Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018

14.12.2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-pro-nestatni-neziskove-organizace-k-podpore-1-1

Termín pro podávání žádostí: 29. prosince 2017 do 12 hodin.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák