Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

12.07.2018

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

1. 9. 2018 vstoupí v účinnost vyhláška č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje počty žáků ve třídách základní školy a maximální počty hodin výuky v přípravné třídě a třídě přípravného stupně.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 140/2018 Sb.:  Sbírka zákonů České republiky, částka 73/2018

Zveřejnil(a): Jan Dvořák