Další nabídky vzdělávání

Celkem 2 článků

JA FIRMA - výchova k podnikavosti

13.12.2017

Pozvánka a informace k registraci na školení akreditované MŠMT pro učitele středních škol, gymnázií a vyšších odborných škol.

Umělecké vzdělávání a společnost - česko-německá konference k uměleckému vzdělávání

27.10.2017

Pozvánka na konferenci pořádanou Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, a Goethe-Institutem Česká republika. Konference je akreditována jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

 

Celkem 2 článků