Ekonomika

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2018

26.02.2018

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2018. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
č. j.: KUKHK- 6281/SM/2018

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2017

09.01.2018

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

13.12.2017

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2018 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro roky 2019 - 2020

14.11.2017

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly střednědobé výhledy svého rozpočtu výnosů a nákladů pro roky 2019 - 2020.

Celkem 4 článků