I-KAP

Podpora přírodovědného vzdělávání z projektu I-KAP I

27.12.2017

Z iniciativy radní Královéhradeckého zodpovědné za oblast školství, kultury a sportu Mgr. Martiny Berdychové se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 14. prosince 2017 konala prezentace virtuální učebny přírodovědných předmětů.

Seminář k realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

21.05.2018

Seminář pro partnerské organizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I se uskuteční 4. června 2018 od 10.00 hodin v místnosti P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

05.01.2018

1. ledna 2018 byla zahájena realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Implementace Krajského akčního plánu I

27.12.2017

Odborem školství, oddělením středního a speciálního vzdělávání, v reakci na výzvu MŠMT Implementace krajských akčních plánů I vyhlášenou v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020, byla zpracována a dne 19. 12. 2017 podána projektová žádost s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Celkem 4 článků