KAP

Kaleidoskop akcí

21.05.2018

Kaleidoskop akcí vám přináší přehled vzdělávacích seminářů a workshopů na nejbližší období.

Aktuální semináře a školení

04.01.2018

V rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji vám nabízíme možnost účasti na seminářích a školeních.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

23.03.2018

Dne 1. 2. 2016 byla zahájena realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP)“, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj.

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci

28.02.2018

Z dotazníkové šetření NÚV, které bylo jedním z výchozích dokumentů při tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, vyplynulo, že jednou z hlavních priorit KAP je podpora polytechnického a odborného vzdělávání. V souladu s touto prioritou byla realizačním týmem KAP uspořádána 17. ledna 2018 vzdělávací akce pro zájemce z řad vyučujících přírodovědných předmětů základních i středních škol Královéhradeckého kraje i z řad těch, kteří se studiem na Univerzitě Hradec Králové na toto povolání teprve připravují.

Kariérové poradenství

11.01.2018

Ve středu 10. ledna 2018 proběhl v náhradním termínu workshop s názvem Skupinové kariérové poradenství v rámci školy pro výchovné poradce.

Krajský akční plán, místní akční plány

27.11.2017

V programovém období 2014-2020 je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství.

Celkem 6 článků