Metodiky a právní výklady

Metodický výklad k odměňování 2018

21.05.2018

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Květen 2018.

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

15.03.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Manuál usnadní školám přípravu na obecné evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit letos v květnu. Školy v něm najdou praktické příklady, jak bezpečně zpracovávat a uchovávat osobní údaje související s GDPR. Stručný návod a vzory záznamů o činnostech zpracování najdete na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr 

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

15.01.2018

MŠMT vydalo souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

09.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

01.09.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo základní informace k podpoře vzdělávání dětí, žáků-cizinců. Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka. Podle § 16 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, kteří potřebují další podpůrná opatření.

Celkem 6 článků