Nařízení vlády

Celkem 6 článků

Nařízení vlády č. 564/2005 Sb. (platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

24.10.2017

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení je platné do 31. 12. 2017, poté bude nahrazeno novým nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - změny počtu a číslování příloh.

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63264

Novela 340/2017 Sb. (účinná od 1. 11. 2017) a nové nařízení 341/2017 Sb. ve Sbírce zákonů: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=341/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků)

17.10.2017

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=75~2F2005&rpp=15

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (obory vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=71286

 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59748

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb. (stanovení oborů vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=87631

 

 

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. (stanovení částek příspěvků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Platné a účinné znění: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=81233

 

Celkem 6 článků