Podpora nadání

Celkem 6 článků

Systém podpory nadání

06.12.2017

"Systém podpory nadání“, který je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi, vychází z „Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020“. Cílem Systému podpory nadání je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Matematika pro bystré a nadané žáky

03.01.2018

Nadané děti v matematice je důležité zaměstnávat způsobem odpovídajícím jejich matematickému potenciálu a úrovni myšlení. Nadání se nerozvíjí samo od sebe, je nutné ho podporovat. Publikace s názvem Matematika pro bystré a nadané žáky nabízí učitelům, rodičům, nebo samotným nadaným dětem mnoho zajímavých úloh, které je matematicky obohatí a mohou zvýšit jejich zájem o matematiku.

 

Talnet - online k přírodním vědám

28.12.2017

Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora. Každý student vypracovává během roku pouze jednu práci podle vlastních preferencí. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. Doporučujeme toto brát v úvahu při registraci do vyššího počtu kurzů.

Svítící ořechy - předvánoční Víkend s vědou na Přírodovědecké Fakultě UK v Praze 17.12.2017

14.12.2017

Tato aktivita je zaměřená na talentované děti se zájmem o přírodní vědy a proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze 17.12.2017. Vhodná je pro děti od 12 let. Program tohoto setkání najdete po kliknutí na nadpis článku.Počet míst je omezen (max.12).  Přihlašovat se můžete zde:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kOhxB9KbMRoIBpJ9fI_6FUAxsDFVu2MQ1jB4Mg6pnyqXLg/viewform?c=0&w=1

Program vznikl ve spolupráci Uskupení TESLA a PřF UK.  

Kontakt a další informace: prokop.alex@gmail.com; 774143458 

Oceňování nejlepších řešitelů krajských kol předmětových soutěží

06.12.2017

Každoročním vyvrcholením soutěží vyhlašovaných MŠMT a organizovaných Královéhradeckým krajem je setkání nejúspěšnějších řešitelů krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT a organizátorů těchto soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje. V letošním roce proběhlo toto setkání ve středu 20. září 2017 v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Krajské kolo logické olympiády

06.12.2017

Česká pobočka Mensy se mimo jiné zabývá vzděláváním dětí, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti. Obliba Logické olympiády mezi žáky a studenty v Královéhradeckém kraji stále stoupá.

Celkem 6 článků