Aktuální informace

Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

18.06.2018

Středisko ekologické výchovy SEVER - Ekocentrum DOTEK Horní Maršov pořádá akreditovaný cyklus seminářů Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

Nabídka SEVERu do šablon

18.06.2018

Nabídka Střediska ekologické výchovy SEVER do druhé vlny „šablon“ (výzvy OP VVV č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II)

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

12.06.2018

Dne 1. 9. 2018 nabude účinnosti ustanovení zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dojde zrušení § 16 odst. 11 školského zákona a od školního roku 2018/2019 nebude vyžadován souhlas krajského úřadu s využitím asistenta pedagoga.

V případě, že by se v důsledku změn právních předpisů tato situace ještě změnila, budou souhlasy s asistenty ve školách škol zřizovaných obcemi řešeny v září 2018.

Informace pro Čechy žijící v zahraničí v oblasti školství a vzdělávání

12.06.2018

Informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro Čechy v zahraničí.

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/ 

Pozvánka na informační setkání ke grantovým příležitostem na poli odborného vzdělávání a odborné praxe.

28.05.2018

NADACE VELUX (THE VELUX FOUNDATIONS) zve všechny stakeholdery na informační setkání ke grantovým příležitostem na poli odborného vzdělávání a odborné praxe.

Akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“

23.05.2018

Pozvánka na akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“ akreditované MŠMT (č. MSMT-34809/2018-1-69), které pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s. JA Czech.

PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život

29.03.2018

Informace pro ředitele středních škol o distribuci kariérových příruček "PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život"

Výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora pro sekundární cyklus Evropské školy ve Varese, Itálie

28.03.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora pro sekundární cyklus Evropské školy ve Varese, Itálie. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy a v příloze ke stažení. Termín pro podávání přihlášek: 30. 4. 2018.

14. ročník dílenské soutěže

20.03.2018

Tradiční dílenská soutěž pro žáky základních škol praktických proběhne 25. 4. 2018 v Hradci Králové.

Youth Startup Festival Brno 2018

19.03.2018

Největší festival mládežnických projektů ve střední Evropě.

Celkem 29 článků