Dokumenty ke stažení

Celkem 2 článků

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

01.09.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo základní informace k podpoře vzdělávání dětí, žáků-cizinců. Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka. Podle § 16 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, kteří potřebují další podpůrná opatření.

Celkem 2 článků