Metodiky a právní výklady

Celkem 1 článků

MŠMT zveřejnilo aktualizovaná metodická doporučení k záškoláctví, kyberšikaně a vandalismu

05.01.2018

V metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) byly na konci roku 2017 zaktualizovány přílohy č. 7, 10 a 11, které jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny a současně jsou přílohami tohoto sdělení.

 

Celkem 1 článků