Ostatní

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

13.06.2018

Společnost Via Humanica, z.s., přichází s novým vzdělávacím programem určeným žákům 4.-5. a 7.-9. ročníkům základních škol s názvem "Staleté kořeny" cíleným na 100. výročí založení naší vlasti. Program naplňuje požadavky RVP.

5. ročník žákovské soutěže KPBI

05.06.2018

Dne 04.06.2018 byla v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet spuštěna soutěž určená žákům a studentům základních i středních škol v rámci celé ČR. Jejím cílem je zvýšení povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti, získání znalostí o bezpečnějším využívání moderních technologií. Protože se v naší zemi stále potýkáme se zvyšujícím se počtem incidentů způsobených prostřednictvím internetu, je zapotřebí stále šířit osvětu v této oblasti.  

Spuštění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit na šk. rok 2017/2018

13.10.2017

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) spustil pro šk. rok 2017/2018 on-line systém výkaznictví preventivních aktivit od 29.10.2017. Školní metodici prevence tedy můžou zakládat a průběžně vyplňovat výkaz na současný školní rok. Výkaz se dočkal oproti minulému roku určitých úprav na základě evaluací a zpětných vazeb od samotných škol, poraden. Podrobnější informace o systému výkaznictví naleznete na http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit

Škola podporující zdraví - info o programu

13.03.2017

Program "Škola podporující zdraví" sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Výsledky Systému výkaznictví preventivních aktivit za KHK za šk. r. 2015/2016

12.03.2017

Za šk. rok 2015/2016 poprvé 149 škol z Královéhradeckého kraje vyplnilo formulář v rámci MŠMT podporovaného Systému výkaznictví preventivních aktivit. Školy formulář naleznou na http://www.preventivni-aktivity.cz/.  Výsledky zjištění byly shrnuty ve Vyhodnocení koncepce školské primární prevence dětí a mládeže KHK na období 2014-2018 za rok 2016. Výkaz vyplňovaly základní i střední školy v KHK. Celkem jej vyplnilo za uvedený školní rok 893 škol v rámci ČR.

Celkem 5 článků