Další soutěže

Celkem 11 článků

10.ročník soutěže Spotřeba pro život

16.01.2018

Téma letošního ročníku soutěže je„Spotřebitelé a služby mobilních operátorů“. Soutěž v České republice vyhlašuje obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěž spočívá v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež a je určena pro žáky středních škol a odborných učilišť, studenty vyšších odborných škol. Mohou se jí účastnit žáci a studenti zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim najít informace, ověřit a využít.

46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

29.12.2017

Pozvánka pro děti a pedagogy k účasti ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech do ní přichází přes 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Pořadatelé: Památník Lidice pod záštitami Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a   tělovýchovy České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, České komise pro UNESCO Českých center.

44. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018

29.12.2017

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.)

Informace:https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-deti/433-pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze-2018

Soutěž Daruj srdce s láskou

29.12.2017

Účastníkem soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně 3 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem; škola může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

Cílem této soutěže je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta. Podpora týmové práce a rozvoj vůrčích dovedností dětí.Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.  

 

Výtvarná soutěž Zahrádka pro všechny generace

28.12.2017

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 25. ročník výtvarné soutěže na téma "Zahrádka pro všechny generace". Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

Soutěže se mohou účasttnit mateřské školy, základní školy a víceletá gymnázia, speciální školy. Podrobnější informace po rozkliknutí nadpisu a v přiloženém letáku ke stažení. 

 

 

ChemQuest 2018

28.12.2017

VŠCHT  Praha vyhlašuje 6.ročník soutěže ChemQuest na téma:

pro ZŠ: Chemie v lékárně

pro SŠ: Chemie a energie

Více v dalších informacích po rozkliknutí nadpisu.

Výtvarná soutěž FAI Young Artists Contest 2018

28.12.2017

Aeroklub České republiky vyhlašuje národní kolo výtvarné soutěže  FAI Young Artists Contest 2018. Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Vybraná komise Aeroklubu České republiky vybere celkem 9 kreseb, které následně odešle do Švýcarského Lausanne, kde 1.dubna 2018 vypukne velké finále mezi malbami dětí z celého světa. Letošní téma výtvarné soutěže je: „Letání v budoucnosti.“

Soutěž Office Arena 2018

28.12.2017

Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky a Slovenské republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v používání moderních informačních technologií. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost při práci v aplikacích Microsoft Office, ale zároveň musí obstát i v prezentačních a komunikačních dovednostech. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol 2. stupně, žáci víceletých gymnázii odpoví-dajících ročníků a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům, kteří v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník základní školy (příslušný ročník víceletého gymnázia), a studentům středních škol.

Registrace probíhá elektronickou formou na stránkách soutěže www.soutezarena.cz. Více v dalších informacích po rozkliknutí nadpisu.

Geologická olympiáda 2018

28.11.2017

Soutěž je určena žákům druhých stupňů ZŠ (kategorie A) a studentům SŠ (kategorie B), u víceletých gymnázií ekvivalentně uvedeným kategoriím. Cílem je podpořit rozvíjení znalostí z oboru geologických věd (mineralogie, petrologie, vývoj života na Zemi apod.) a zároveň vyhledávat zájemce a talenty v tomto oboru. Soutěž vyhlašuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou, Muzeem Diamantů a dalšími institucemi.

Soutěž Mladý zahrádkář

27.11.2017

 

Český zahrádkářský svaz pořádá již 31. ročník celostátní soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ (Věstník MŠMT, kategorie C). V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol. V informačním letáku najdete další podrobné informace.

 

Celkem 11 článků