Další soutěže

Rozpočti si to!

05.03.2018

V měsíci březnu startuje registrace do celorepublikové soutěže Rozpočti si to! Smyslem interaktivní soutěže je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího (osobního nebo rodinného) hospodaření. Nyní probíhá registrace pro první stupeň ZŠ (4. a 5. třída)

Soutěžní kolo 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018 (registrace do 18. 3. 2018)Soutěžní kolo 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018

Informace : http://www.rozpoctisito.cz/

Asociace pro mládež,vědu a techniku AMAVET - pozvánka na seminář

26.02.2018

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Královéhraadeckém kraji, který se koná v pátek 9. března 2018 od 10 hodin ve výstavním centru IDEON, Jiráskova 1963, Pardubice.

Mezinárodní soutěž Mladí fotografují památky

13.02.2018

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé lidi na poli kulturního dědictví. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz) .Další informace viz příloha.

 

Animág Kroměříž 2018

05.02.2018

3. ročník celostátní soutěže v animované tvorbě žáků ve věku 6-19 let určené pro žáky ze základních a středních škol, ZUŠ i kroužků. Další informace naleznete v přiložené příloze.

Zlatý oříšek - předávání cen největším dětským talentům pro rok 2017

23.01.2018

Soutěž Zlatý oříšek cíleně vyhledává a podporuje nejtalentovanější děti a dětské kolektivy z celé České republiky. Třicet nominovaných dětí ve věku šesti až čtrnácti let se pak pravidelně představuje prostřednictvím slavnostního finále, které vysílá Česká televize. Ve finále letošního v pořadí již 19 soutěžního ročníku Zlatého oříšku je oceněna trojice soutěžících z našeho regionu. Jejich účast a úspěch v celorepublikovém finálovém klání potvrzuje, že v Královéhradeckém kraji máme spoustu šikovných mladých aktivních lidí napříč jednotlivými obory.

Oblastní kola Karlovarského skřivánka

23.01.2018

Oblastní kola soutěže Karlovarký skřivánek se konají v Opočně a v Červeném Kostelci. V příloze najdete propozice obou oblastních kol.

10.ročník soutěže Spotřeba pro život

16.01.2018

Téma letošního ročníku soutěže je„Spotřebitelé a služby mobilních operátorů“. Soutěž v České republice vyhlašuje obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěž spočívá v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež a je určena pro žáky středních škol a odborných učilišť, studenty vyšších odborných škol. Mohou se jí účastnit žáci a studenti zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim najít informace, ověřit a využít.

46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018

29.12.2017

Pozvánka pro děti a pedagogy k účasti ve 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech do ní přichází přes 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Pořadatelé: Památník Lidice pod záštitami Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a   tělovýchovy České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, České komise pro UNESCO Českých center.

44. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018

29.12.2017

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.)

Informace:https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-deti/433-pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze-2018

Soutěž Daruj srdce s láskou

29.12.2017

Účastníkem soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně 3 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem; škola může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

Cílem této soutěže je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta. Podpora týmové práce a rozvoj vůrčích dovedností dětí.Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.  

 

Celkem 17 článků