Soutěže vyhlašované MŠMT

Celkem 9 článků

Upozornění ke školnímu kolu Biologické olympiády kategorie C

18.01.2018

Na webových stránkách Královéhradeckého kraje  - Volnočasové aktivity v zabezpečené sekci  Informace pro pedagogy je uveřejněno upozornění na chybu v autorském řešení školního kola BiO kategorie C a oprava této chyby.  

Najdete zde i informace tajemníka ústřední komise BiO k zajištění materiálů ke zdárnému průběhu školních kol.

Aktuální informace k soutěžím a přehlídkám vyhlašovaným MŠMT

03.01.2018

Informace pedagogům zajišťujícím na škole soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ve školním roce 2017/2018

Na webových stránkách soutěží http://soutezekhk.ssis.cz jsou aktuálně uveřejněny veškeré materiály k soutěžím: organizační informace, aktuální formuláře přihlášek, platné organizační řády i propozice soutěží. Žádné materiály k soutěžím ani v letošním školním roce nebudou na školy zasílány, proto je zapotřebí sledovat výše uvedené webové stránky organizátora soutěží v KHK, zejména termíny uzávěrek přihlášek. Postupně zde budou uveřejňovány i seznamy postupujících do okresních a krajských kol a poté i výsledkové listiny.

Důležitá informace pro účast žáků/studentů v chemické olympiádě platí povinnost registrace do databáze https://olympiada.vscht.cz/cs a zároveň pro organizátory školních kol i povinnost zadávání výsledků do této databáze. Na základě zadaných výsledků bude prováděn výběr soutěžících do okresních a krajských kol. Jiná forma přihlášení do vyšších postupových kol od letošního ročníku možná není. Pozor změna termínu zadávání výsledků školního kola kategorie D do databáze:  do 16. 2. 2018.

Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

29.11.2017

 V přiložené příloze najdete Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji včetně všech potřebných příloh k Metodickému pokynu.

Pozvánka na seminář k Biologické olympiádě

15.01.2018

V přiložené příloze najdete pozvánku na seminář věnovaný přípravě na Biologickou olympiádu pro kategorie C a D pro soutěžící a ostatní zájemnce o toto téma.

Upozornění na upravené propozice k soutěži Frankofonie 2018

08.01.2018

Propozice obsahují deset výrazů vyhlašovaných mezinárodní organizací Frankofonie, které určují tematické zaměření soutěže 2018. V přiložené příloze tohoto textu a na webu talentovani.cz jsou aktualizované propozice zveřejněné.

Certament latinum 2017/2018

02.01.2018

V přiložené příloze najdete organizační pokyny soutěže v latinském jazyce Certament latinum pro školní rok 2017/2018. Zadání školních kol naleznete na webových stránkách Královéhradeckého kraje v zabezpečené sekci informace pro pedagogy  http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/modules/registration/login.php 

 

Pozvánka na Matematický seminář

14.12.2017

V příloze najdete pozvánku na krajský seminář pro řešitele úloh 67.ročníku Matematické olympiády v kategoriích B a C.

Semináře k Biologické olympiádě

27.11.2017

V přiložené příloze najdete pozvánku na dva semináře k Biologické olympiádě na téma Když musíš, tak musíš aneb odpady v přírodě.

Celkem 9 článků