Odkazy na vzdělávací portály

Národní institut dětí a mládeže - zde

Národní institut pro další vzdělávání - zde

Výzkumný ústav pedagogický Praha - zde

Metodický portál RVP - zde

Národní soustava kvalifikací - zde


Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje - zde

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje - zde

Školské portály Olomouckého kraje - zde

Školství hl. města Prahy - zde


Europass Česká republika - zde

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - zde

Vysoká škola podnikání Ostrava - zde

Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT (SPŠ Trutnov) - zde

  • Školy, školící a vzdělávácí programy v kraji
  • Podpora přijímacího řízení
  • Data analýzy statistiky
  • Dobré příklady ze škol
  • Profesní diagnostika
  • Úvodní stránka
  • Projekt
  • Grafy
  • Dokumenty ke stažení
  • Odkazy na vzdělávací portály