Školy, školící a vzdělávací programy v kraji

Tato část informačního systému obsahuje kromě přehledu škol a jejich nabídky školících a vzdělávacích programů (viz levé menu po jeho rozkliknutí) i články k dané předmětné oblasti.

Vytvoření systému nominace a identifikace dětí s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou začala 1. 8. 2009 realizovat projekt podaný v rámci OP VK číslo prioritní osy 1, číslo oblasti podpory 1. 2. s názvem Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pracovníků a pracovnic mateřských a základních škol. Projekt bude ukončen k 31. 1. 2012.

Aktuální informace o realizaci grantu lze získat na http://www.nadanedite.eu.

Talnet - příležitost pro šikovné žáky

Pro žáky, kteří jsou v oboru přírodních věd dále než jejich vrstevníci ve škole, kteří žádají individuální přístup a touží po kontaktech s lidmi stejného zaměření, připravil projekt Talnet opět několik novinek.

Do 24. 9. 2011 se mohou přihlásit do některé z aktivit, umožňující jim rozšíření vlastního obzoru, volbu přístupu a možnost klást otázky, na které nenacházejí u svých učitelů z různých důvodů odpovědi. Talnet nabízí účast ve 28 online kurzech (T-kurzech), které mohou zájemci studovat dle svých časových možností, v oborech, jež si sami zvolí a v nichž mohou využít potenciál expertů – instruktorů, kteří se těší na každý zvídavý dotaz.

Letošní novinkou je kurz Proč nám chutná, aneb biologie, chemie a fyzika v kuchyni. Jak název napovídá, bude se jednat o multidisciplinární kurz a snad bude i chutným soustem pro mlsné přírodovědné jazýčky.

Účastníci z T-kurzů si mohou dále vybrat z nabídky T-exkurzí, soustředění, mohou se zúčastnit mezinárodních aktivit i speciálního workshopu Light designu připraveného ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT.

T-kurzy jsou určeny pro věk 13 – 19 let, ale přihlásit se mohou i mladší nadané nebo motivované děti. Aktivity jsou připraveny tak, že kromě odborných znalostí mají účastníci možnost pracovat i na rozvoji dalších stránek své osobnosti. Při diskuzích a obhajobách seminárních prací uplatní schopnost vyjadřování, prosemináře jsou zaměřeny na kritické myšlení a vedení diskuze, na soustředěních je možnost rozvinout schopnost prezentace, je připravena sada testů osobnosti a možnost poradenství zkušených psychologů.

Do některých aktivit je možno se přihlásit i bez účasti v T-kurzech. Při velkém zájmu však mají přednost studující z kurzů. Vice informací a přihlášku najdete na www.talnet.cz .

O projektu Talnet

Projekt Talnet se zabývá vzděláváním a rozvojem nadaných dětí a pomocí jejich učitelům. Talnet funguje již od roku 2003. Hlavní jeho aktivitou jsou T-kurzy, kdy děti studují korespondenční formou online přes internet. Dále nabízí prezenční setkání na soustředěních, kombinované T-exkurze, mezinárodní aktivity s partnery ve Španělsku, Německu a Slovensku.

Klíč ke vzdělání

Klíč ke Vzdělání je nově vzniklý portál pro školy Pardubického kraje. Školský portál Pardubického kraje lze otevřít pod web adresou www.klickevzdelani.cz.

Nabídka dalšího vzdělávání na školách v kraji

V dokumentu naleznete souhrnnou nabídku dalšího vzdělávání nabízeného školami v rámci kraje - dokument ve formátu PDF.

  • Školy, školící a vzdělávácí programy v kraji
  • Podpora přijímacího řízení
  • Data analýzy statistiky
  • Dobré příklady ze škol
  • Profesní diagnostika
  • Úvodní stránka
  • Projekt
  • Grafy
  • Dokumenty ke stažení
  • Odkazy na vzdělávací portály