Nejnovější články

 

29.07.2021

NEMÁ TO NA ČELE - nová webová aplikace k šikaně

Organizace PROSTOR PRO, o. p. s. z Hradce Králové vytvořila novou webovou aplikaci s názvem NEMÁ TO NA ČELE, která má za cíl pomáhat školám včas odhalovat a řešit šikanu. Web je určen rodičům a pedagogům a i díky finančnímu příspěvku Královéhradeckého kraje ve výši 120 000 Kč je pro školy v Královéhradeckém kraji je zdarma. 

Více informací naleznete zde: https://nematonacele.cz/

26.07.2021

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 9. 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 272/2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

23.07.2021

Evropský týden sportu 2021

V září se uskuteční další ročník Evropského týdne sportu.

19.07.2021

Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021

Tato výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2021 je předkládána v souvislosti s vyhlášením Národního plánu podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021 (strana 7). Termín pro podání žádostí: 1. 8. 2021

Zdroj: MŠMT

09.07.2021

Programy na podporu podnikavosti studentů neziskové organizace Junior Achievement

Nabídka zatraktivnění výuky pomocí programu na podporu podnikavosti studentů, kterou vede nezisková organizace JA (Junior Achievement).

07.07.2021

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2021/22

MŠMT schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022.

Zdroj: MŠMT