Nejnovější články

 

21.09.2021

Kariérové poradenství - nové webové stránky

Partner č. 1 projektu I-KAP KHK II, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, vytvořil webové stránky, které jsou určeny především školním kariérovým poradcům a poradkyním v Královéhradeckém kraji. Inspiraci zde ale mohou najít všichni, kteří se o danou oblast zajímají, včetně žáků a jejich rodičů. Přístup je možný z domovské stránky PPP a SPC KHK pod záložkou Projekty nebo přímo na adrese www.poradenstvikhk.cz/karierove.

21.09.2021

Krajská konference k podpoře nadaných dětí a žáků v MŠ a ZŠ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Národní pedagogický institut ČR – Síť podpory nadání východních Čech a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pořádají dne 15. října 2021 Krajskou konferenci k podpoře nadaných dětí a žáků v mateřských a základních školách. 

20.09.2021

Výzva pro základní školy v programu O2 Chytrá škola

15. září 2021 byla oficiálně spuštěna 3. grantová výzva pro základní školy v programu O2 Chytrá škola na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. Stejně jako minulé roky, je možné žádat až o 100 000 Kč na podporu projektů zaměřených na jedno z témat: online bezpečnost, počítačová gramotnost, mediální gramotnost a technologie ve vzdělávání.

20.09.2021

Zlatý oříšek 2021

Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným a šikovným dětem a jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného se snažit. 

17.09.2021

Inspirace pro dopravní výchovu

Portál Bezpečné cesty nabízí animované lekce pro děti k bezplatnému využití při dopravní výchově v mateřských školách, na prvním stupni základních škol, ale i pro rodiče s dětmi. 

16.09.2021

Seminář Třídnické hodiny - 21. 10. 2021

Zveme Vás na otevřený seminář z etické výchovy na téma "Třídnické hodiny", který pořádáme 21. října 2021. Jedná se o praktický seminář plný aktivit pro pedagogické pracovníky základních škol.