Nejnovější články

 

03.04.2020

Zámecká karanténa

Výtvarná soutěž pro děti do 15 let vyhlašovaná Národním památkovým ústavem v obodobí 1. 4. 2020 - 31. 5. 2020 na téma "jak si představuji pohádkové hrady a zámky, kde se dnes místo návštěvníků prohánějí pohádkové bytosti".

Podrobnější informace v tiskové zprávě v příloze.

02.04.2020

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve školním roce 2018/19

Statistické údaje z 268 základních škol (včetně ZŠ s MŠ) a středních škol Královéhradeckého kraje všech zřizovatelů členěných dle typu školy, dle okresů.

02.04.2020

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2020

Kybernetická bezpečnost žáků, informace z Konference projektu Kraje pro bezpečný internet, část výstupů ze Systému evidence preventivních aktivit a z dotazníků za Královéhradecký kraj, školní rok 2018/19, doporučení metodiků prevence PPP k filmu V síti.

02.04.2020

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí se zavedením povinného předškolního vzdělávání, nárokovostí mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

02.04.2020

Doporučení OSPRCH - Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky

Doporučení Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z. s.  – Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence.

Zdroj: https://www.osprch.cz/

30.03.2020

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020

Muzeum přírody Český ráj a HERPETA - ČAOVOP vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti i dospělé. Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020 - skokana zeleného nebo ještěrku živorodou. Soutěž je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

Uzávěrka: 8. května 2020.