Nejnovější články

 

22.06.2021

63. ročník filmového festivalu Rychnovská osmička

V termínu 24. - 26. září 2021 se v Rychnově nad Kněžnou uskuteční již 63. celostátní soutěž neprofesionálních filmů a filmů studentů filmových škol s mezinárodní účastí.

21.06.2021

Dotační výzva "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ"

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné spoilečnosti a veřejné vysoké školy. Prezentace výsledků práce pedagogických pracovníků na krajské či národní úrovni, včetně akcí soutěžního charakteru. Do prezentace/soutěže musí být přímo zapojeni účastníci akce z řad pedagogických pracovníků. Aktivity v rámci modulu 1 musí být zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe, na motivaci stávajících i budoucích pedagogů, zvyšování prestiže učitelského povolání. Termín pro podání žřádostí: 19. 7. 2021

Zdroj: MŠMT

17.06.2021

Pryč ze židle - končí za 8 dní

Vstaň ze židle a poběž společně pro svoji školu! Zbývá už jen 8 dní.

17.06.2021

Výzva MŠMT Spolu po covidu

MŠMT zveřejnilo výzvu "Spolu po covidu" k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků, kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělávání kategorie J, E nebo H a pedagogické pracovníky, kteří v těchto oborech vzdělávání vyučují. 

15.06.2021

Nový program pro společné česko-ukrajinské projekty

Hlavním předmětem projektu je grantový mechanismus, v rámci kterého budou rozdělovány finanční
prostředky v maximální hodnotě 50 000 Kč pro společné projekty českých a ukrajinských nevládních
organizací.

14.06.2021

Distanční vzdělávání v ZUŠ

Tematická zpráva ČŠI distanční vzdělávání v základních uměleckých školách.