Nejnovější články

 

27.11.2020

Metodická podpora kybernetické bezpečnosti nově na portálu MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost koncentrovali metodickou podporu školám na portál https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online.

Zdroje: MŠMT do datových schránek škol, Koronavirus.edu.cz

27.11.2020

Překlady dokumentů pro školní praxi do cizích jazyků na portálu Cizinci.npi.cz

Na portálu naleznete v sekci Již realizované překlady dokumenty, které můžete využít ve svojí školní praxi, do množství jazyků a zahrnující různé oblasti - koronavirová pandemie, vzdělávání dětí a žáků s SVP, stravování, organizační a vzdělávací dokumentace a další.

Zdroj: Cizinci.npi.cz

26.11.2020

Semiramis - prevence v karanténě

Rady a tipy pro třídní učitele, jak si poradit s vedením třídy v době distančního vzdělávání, nabídka poradenství pro pedagogy, žáky i rodiče.  

26.11.2020

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV za základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ).

Zdroj: MŠMT

26.11.2020

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost církevních škol a školských zařízení

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2021 - VCŠ 2021/1. 

Zdroj: MŠMT

26.11.2020

Prodloužení termínu pro vydání zápisového lístku - opatření obecné povahy MŠMT

Termín pro vydání zápisového lístku uchazečům konajícím talentovou zkoušku se prodlužuje do 31. 1. 2021.

Zdroj: MŠMT, v příloze ke stažení