Nejnovější články

 

27.02.2020

Preventivní program Policie ČR Tvoje cesta onlinem

Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí. 

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti na to také pro rodiče a dospělé osoby obecně.

Více informací: https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx

Za Královéhradeckou policii je kontaktní osobou por. Eva Prachařová, email eva.pracharova@pcr.cz.

26.02.2020

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem. Informace včetně kontaktů na KHS Královéhradeckého kraje a Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Zdroj: KHS KHK, a dále MZ ČR

26.02.2020

Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu

Seminář je určen pro zástupce samospráv (včetně obecních policií) a Policii ČR, preventisty, pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol.

Organizační garant: MV ČR a Asociace bezpečná škola

Termín konání: 15. dubna 2020, 09:00-14:45 hodin

Místo konání: Konferenční sál MV ČR, Nad Štolou 3, Praha 7-Holešovice

Přihláška: https://bit.ly/38YSnC6

Vstupné zdarma.

26.02.2020

Film a prevence

Oddělení prevence SOV MHMP ve spolupráci s Pražským lmovým kufrem a Domem dětí a mládeže Praha 6 pořádají pro pedagogy seminář na téma

„Film a prevence“ mediálního vzdělávání a lmové výchovy.

Termín: 25. března 2020 od 8:30 do 14:00 hod. v Podnikatelském a inovačním centru ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1.

On-line přihlášení na seminář a workshopy: www.prazskylmovykufr.cz

24.02.2020

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Vláda České republiky schválila 13. ledna 2020 Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (NSFV). Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro dlouhodobé zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky.

Více informací a materiál ke stažení naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky.

24.02.2020

Vzdělávání žáků - cizinců - souhrn aktualizovaných informací pro základní školy

Souhrn odkazů na aktualizované informace o vzdělávání žáků - cizinců na wbových stránkách MŠMT, NPI ČR a Meta, o. p. s. Určeno pro základní školy.