Nejnovější články

 

25.06.2019

Dodatečný výběr žákyní a žáků do 10. ročníku na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2019/20 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. O přijetí se mohou ucházet žáci, kteří ve školním roce 2018/19 ukončili 9. ročník základní školy /základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka.

Přihlášky: do 1. 8. 2019

25.06.2019

Stipendia na letní kurz španělského jazyka pro hispanisty a učitele španělštiny

Španělská strana nabízí občanům České republiky v roce 2019 čtyři místa umožňující účast na letním kurzu pro učitele španělštiny jako cizího jazyka pod názvem Programa de formación de profesorado extranjero en español. Kurz bude probíhat ba Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Přihlášky: do 1.7. 2019.

21.06.2019

Objevitelské soboty v prvním pololetí školního roku 2019/2020

Termíny hradeckých podzimních objevitelských sobot jsou: 12. října, 2. listopadu, 16. listopadu, 7. prosince, 18. ledna. Program k registraci se bude otevírat na začátku září 2019.  

21.06.2019

České hlavičky 2019

Do konce června je otevřené přihlašování středoškoláků do soutěže Česká hlavička.

21.06.2019

Letní příměstské tábory pro nadané

Pardubické Uskupení Tesla nabízí letní příměstský tábor MakerCamp. Další příměstské tábory nabízí i Technologický klub Albrechtice.

19.06.2019

Zásady přístupu k žákům s PAS ve vzdělávání

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s poruchou autistického spektra v rámci vzdělávacího procesu.