Nejnovější články

 

02.03.2021

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole

Matodický materiál MŠMT pro distanční vzdělávání v mateřských školách.

Zdroj: MŠMT do DS škol

01.03.2021

Rozšiřující studium učitelství fyziky, chemie nebo informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové nově otevírá akreditované programy DVPP - Rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň základní školy.

01.03.2021

Nabídka vzdělávacích programů NPI - podpora nadání

Nabídka vzdělávacích programů NPI pro oblast podpory nadání v nejbližším období. V současnosti probíhají všechny programy online, některé jsou zdarma. Zúčastnit se může kdokoliv. 

01.03.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Informace MŠMT.

Zdroj: MŠMT do datových schránek škola a dále na webu FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ

01.03.2021

Informace k provozu školních jídelen od 1. 3. 2021

Provoz školních jídelen

01.03.2021

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Aktualizace k 27. 2. 2021 - Doplněn odkaz na FAQ - nejčastější dotazy k očkování a část týkající se provozu škol a školských zařízení od 27. 2. Aktualizována část týkající se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, homogenity tříd, chronického onemocnění, poskytování zájmového vzdělávání, praktického vyučování a praktické přípravy, provozu a používání sportovišť, roušek, školských rad, škol určených k péči o děti vybraných profesí, tělesné a hudební výchovy, zákazu shlukování na veřejně přístupných místech, zákazu volného pohybu.

ZdrojMŠMT