Nejnovější články

 

04.06.2020

Adaptační program – metodika pro třídní učitele

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Plzeň připravilo metodiku pro třídní učitele. Metodika je určena primárně pedagogům druhého stupně ZŠ (cca od 4. do 9. třídy) a jejich žákům. Metodika je připravena tak, aby ji mohli pedagogové krok po kroku využít pro jednotlivá setkání s žáky po znovuotevření škol.

03.06.2020

Rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. Podrobnější pokyny krajského úřadu najdete uvnitř článku.

Zdroj: MŠMT

03.06.2020

Aktuálně pro školy: jak hodnotit vzdělávání žáků ve 2. pololetí letošního školního roku

V dalším čísle Speciálu Národní pedagogický institut ČR opět věnuje pozornost hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku. Přináší k němu komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář k hodnocení žáků na dálku, včetně rozhovorů z pedagogické praxe. Vrací se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Zdroj: NPI ČR

03.06.2020

Seminář Dospívání a sexuální zdraví - 1. 7. 2020 - NOVÝ TERMÍN

Zveme Vás na další z cyklu otevřených seminářů Etické výchovy pro pedagogické pracovníky, který pořádáme v novém termínu 1. července 2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Jedná se o praktický seminář plný aktivit, které mohou učitelé použít ve výuce na základních a středních školách.

02.06.2020

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020 / 2021 – DRUHÁ VÝZVA

MŠMT vyhlašuje pro rok 2020/2021 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020.

 

01.06.2020

Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

Tisková zpráva ČSSZ z 28. 5. 2020. Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

V příloze ke stažení, Zdroj: ČSSZ