Nejnovější články

 

22.05.2019

Projekt KAP se opět spolupodílí na broumovské pedagogické konferenci

V benediktinském klášteře v Broumově se ve dnech 19. – 20. září 2019 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Otázka, na kterou budeme společně hledat odpovědi, pro letošní ročník zní: „Co to znamená (se) učit spolu?“. Smyslem konference je setkání a společné učení pedagogů, odborníků, rodičů a dalších, koho téma zajímá. Proto i motto konference zní „Propojme své myšlenky“.

21.05.2019

Stipendium na University College v Oxfordu

Stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované české studenty na University College v Oxfordu.

20.05.2019

Inspirace z Finska a Slovenska: ohlédnutí za úspěšnou akcí

V pondělí 20. května 2019 se v sále Albrechta z Valdštejna v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sešlo přes šest desítek pedagogů, aby se dozvěděli, jak funguje finský vzdělávací systém, na čem je založený a proč je tak úspěšný.

Vysoká účast svědčí o velkém zájmu pedagogů o inovace ve vzdělávání, zefektivnění jejich práce a vůli zlepšovat atmosféru ve školách. 

20.05.2019

Další Objevitelské soboty v Hradci Králové

Probíhá registrace na tuto akci, která proběhne v sobotu 1. 6. 2019 opět na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové.

15.05.2019

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pátou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období září - prosinec 2019.

15.05.2019

Nabídka semináře pro taneční pedagogy

Nabídka semináře akreditovaného MŠMT a určeného pro taneční pedagogy a lektory základních uměleckých škol.