Nejnovější články

 

01.07.2020

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.

Zdroj: MŠMT

01.07.2020

Pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách . Dne 30. 6. 2020 bylo pokusné ověřování Dodatkem č. 1 prodlouženo do 31. 12. 2020.

Zdroj: MŠMT

01.07.2020

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

Manuály pro fungování škol, které MŠMT vydalo v průběhu dubna, měly platnost pouze do konce školního roku, tedy do 30. června 2020. Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení. Ministerstvo školství tedy zpracovalo materiál k provozu škol a školských zařízení o prázdninách.

Zdroj: MŠMT

01.07.2020

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nadcházející účinnosti:

11. 7. 2020 - Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

1. 10. 2020 - úprava maturit, výdejna lesní mateřské školy a řada dalších změn

Podrobnější přehled uvnitř článku.

29.06.2020

Formulář žádosti o přezkum maturitní zkoušky

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje je možné podávat žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky konané ve středních školách na jeho území.

vybiramstredni.cz

29.06.2020

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020

Termíny konání Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020 v jednotlivých okresních městech v Královéhradeckém kraji.