Nejnovější články

 

15.01.2021

Informace o podávání žádostí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR

MŠMT zveřejnilo pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky.

Zdroj: MŠMT

14.01.2021

Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Účinnost poslední novely: 1. 1. 2020 - působnost dobrovolných svazků obcí a jiné úpravy

Aktuální znění: Zákony pro lidi

14.01.2021

Zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Účinnost poslední novely: 1. 1. 2021

Aktuální znění: Zákony pro lidi

14.01.2021

Zákon č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Účinnost poslední novely: 1. 1. 2021

Aktuální znění: Zákony pro lidi

14.01.2021

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce

Účinnost poslední novely: 1. 1. 2021 - pravidla výpočtu dovolené

Aktuální znění: Zákony pro lidi

14.01.2021

Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účinnost poslední novely: 1. 1. 20201 - změna zákona o obchodních korporacích a související změny

Aktuální znění: Zákony pro lidi