Nejnovější články

 

22.10.2018

Učíme se podnikavosti - nabídka spolupráce na projektu

Nabídka spolupráce na projektu "Učíme se podnikavosti". Projekt se zaměřuje na podporu žáků a učitelů na základních školách.

19.10.2018

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje čtvrtou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2019.

19.10.2018

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-28 283/2018). Určeno pro mateřské školy, základní školy a víceletá gymnázia (odpovídající ročníky).

18.10.2018

Expedice Bohdanečské rybníky

Expedice Bohdanečské rybníky proběhne ve dnech 27.-30.10.2018, je určena pro věkovou skupinu 12 – 19 let. Tato 4-denní expedice z hydrobiologie, ornitologie, zoologie, entomologie a parazitologie je zaměřena na seznámení se s technikami terénního biologického výzkumu a problematikou environmentálního zhodnocení významné přírodní lokality.

17.10.2018

Seminář Matematické olympiády kat. A, B, C

Pozvánky na krajské semináře pro řešitele úloh 68. ročníku Matematické olympiády v kategoriích A, B a C.