Nejnovější články

 

16.10.2019

Nabídka seminářů Akademie AHR ČR - podzim 2019

Nabídka seminářů Akademie Asociace hotelů a restaurací ČR, z. s.

15.10.2019

PROČ studovat a trénovat cyklistiku v Novém Městě na Moravě?

Informace Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě.

14.10.2019

Státní programy podpory sportu 2020

MŠMT ČR vyhlásilo investiční a neinvestiční dotační programy na podporu sportu pro rok 2020.

11.10.2019

Výzva Podpora nadaných žáků 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na

podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

http://www.msmt.cz/file/51373/

 

10.10.2019

Zdravá 5

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže.

Seminář pro mateřské školy, které se daného semináře ještě nezúčastnily.

08.10.2019

Stipendia studentům krajských VOŠ zdravotnických

Novelizovaná Pravidla pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se ve vybraných zdravotnických oborech vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem.