Sekce Informace pro obce a Přijímací řízení na střední školy se přesunuly do hlavního menu

29.08.2018

Sekci Informace pro obce, původně zařazenou pod Právní subjekty zřizované obcemi, nyní najdete v hlavním menu nahoře vlevo. Sekce Přijímací řízení na střední školy se přesunula do druhého hlavního menu zleva. Takto by měly být informace snáze dosažitelné.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák