Byl zveřejněn seznam základních škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům pro období do srpna 2021

25.03.2021

Zveřejňujeme seznam základních škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Seznam je dostupný zde: Základní školy určené k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům - Školský informační portál královéhradeckého kraje (sipkhk.cz)

Zveřejnil(a): Jan Dvořák