5. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji

09.06.2020

K dlouhodobým prioritám Královéhradeckého kraje patří podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je v kraji realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků.


V letošním roce vyhlásil Královéhradecký kraj již 5. ročník Zlaté koruny Královéhradeckého kraje, v němž od roku 2014 pravidelně oceňuje dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, školách a školských zařízeních v našem kraji.


V minulých ročnících kraj ocenil celkem 60 dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu dlouhodobě věnují dětem a mládeži. V souladu s pravidly má v novém ročníku šanci získat cenu "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje" dalších 15 osob.


Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy.


Dobrovolníkem je pro potřeby oceňování pracovník, který nepobírá za práci s mládeží, za kterou je navrhován na ocenění, pravidelný finanční honorář (odměnu).

Návrhy je možné podávat do 21. 7. 2020. Podrobné informace najdete ve vyhlášení a pravidlech pro oceňování, které jsou uvedeny v přílohách.

Předání ocenění je plánováno na září letošního roku.

Soubory ke stažení

xls   Návrhový formulář Stáhnout soubor
pdf   Pravidla Stáhnout soubor
pdf   Vyhlášení Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Tomáš Záviský