Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

12.06.2018

Dne 1. 9. 2018 nabude účinnosti ustanovení zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dojde zrušení § 16 odst. 11 školského zákona a od školního roku 2018/2019 nebude vyžadován souhlas krajského úřadu s využitím asistenta pedagoga.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák