Chemická olympiáda 2020/2021

04.02.2021

Letošní 57. ročník Chemické olympiády se bude konat v jiné formě než doposud. Všechna kola všech kategorií s výjimkou kol domácích proběhnou online.  Praktická část bude v rámci domácího kola ve formě badatelské práce s běžně dostupnými látkami a pomůckami, které najdete v domácnosti. Praktické části ve vyšších kolech budou probíhat online formou. Praktického provedení úloh se zhostili autoři a úkolem soutěžících bude vyhodnotit experimenty a zpracovat výsledky.

Online soutěž bude probíhat na platformě Moodle. Na stránkách Chemické olympiády https://olympiada.vscht.cz/cs/ jsou pod záložkou Úlohy zveřejněna zadání jednotlivých kategorií.

Případné další dotazy směřujte na organizátora soutěže tel. 725 139 751 nebo na e-mailové adrese Zuzana.Kotkova@vscht.cz

Zveřejnil(a): Iva Polednová