Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.01.2019

Rozsah: 160 hodin, 80 prezenčně + 80 praxe.

Zkušení lektoři z praxe.

Termín :    4.2. - 7.4. 2019;
Výuka:      úterý, čtvrtek od 13:00 a každá druhá sobota počínaje 9.2. 2019 od 9:00;
Zkoušky : 6.-7. 4 2019

Místo :       Náchodhttp://www.msplhov.cz/


Možno absolvovat i při zaměstnání. Vstupní požadavky - ukončené základní vzdělání a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (uchazeč nesmí mít logopedickou vadu).
 
Cena: 14 800 Kč - vč. zkoušky.

Vhodná kvalifikace pro práci v mateřské škole jako chůva - jako zástup pro nepedagogické zaměstnance, v dětské skupině, mateřském centru, nebo jako nezávislá chůva na živnost vázanou.

Obsah kurzu:

Poskytování první pomoci dětem.
Uplatňování metod a forem pedagogické práce.
Řešení nepříznivých výchovných situací.
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
Dodržování etických principů při práci chůvy.
Orientace v pracovněprávních vztazích.
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.
Praxe v MŠ s dvouletými dětmi.

Zveřejnil(a): oddělení primárního a zájmového vzdělávání