Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020-2024

01.06.2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020-2024 je vypracován na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv, ve znění pozdějších právních předpisů. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020-2024 byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/27/2168/2020.

Zdroj: Oficiální web KHK

Soubory ke stažení

pdf   dz-khk-2020-2024-final-20-2-2020-1115-8950.pdf Stáhnout soubor
pdf   priloha-c--1-ekonomicke-udaje-1115-5575.pdf Stáhnout soubor
pdf   priloha-c--2-1115-3150.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák