Dodatečný výběr žákyní a žáků do 10. ročníku na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

25.06.2019

Dodatečné výběrové řízení do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2019/20 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
O přijetí se mohou ucházet žáci, kteří ve školním roce 2018/19 ukončili 9. ročník základní školy /základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka.


Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 01.08.2019 na adresu:


Friedrich-Schiller-Gymnasium
Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3 D-01796 Pirna Deutschland


V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky. Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).


Nástup ke studiu: 18.08. 2019


Pro další informace o výběrovému řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora:
Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75,
e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.
www.schillergymnasium-pirna.de

Soubory ke stažení

pdf   gymnazium-pirna_dodat-vyber-do-10.-tridy_msmt_2019-757-6162.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák