Dotační program Rozvoj nadání

07.11.2019

Program je určen na podporu vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, kteří byli identifikováni školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní se stupněm podpory 2, kdy je na pozici E identifikátoru znevýhodnění číslo 2 - dítě/žák/student s identifikovaným mimořádným nadáním s potřebou podpůrného opatření. Uznatelnými výdaji jsou osobní výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu (dohoda o provedení práce - DPP).

 

Zveřejnil(a): Jana Hrnčířová