Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2017

09.01.2018

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák