Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2018

31.12.2018

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Vzhledem k počtu příloh odkazujeme na oficiální web kraje.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák