Financování zájmového vzdělávání

30.08.2018

V návaznosti na novelu školského zákona se mění způsob financování regionálního školství mj. pro školní družiny . Z tohoto důvodu musely být novelizovány příslušné prováděcí vyhlášky, tedy i vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

http://www.msmt.cz/mladez/financovani-zajmoveho-vzelavani

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák