Formulář žádosti o přezkum maturitní zkoušky

29.06.2020

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení.

Žádost o přezkum lze podat písemně nejpozději do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.

Editovatelný formulář žádosti o přezkum je v příloze zprávy nebo ke stažení na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání:

https://maturita.cermat.cz/files/files/zadosti-prezkum/formular_zadost_o_prezkum_KU_edit2020.pdf

 

 

Soubory ke stažení

pdf   Formulář žádosti o přezkum MZ Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Daniel Horáček