Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a přijímací řízení na střední školy

05.01.2021

MŠMT opatřeními obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení/výpisu vysvědčení do doby, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Rovněž upravilo pravidla pro přijímání na střední školy. Bližší informace v přílohách ke stažení.

Zdroj: MŠMT do datových schránek a Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí, MŠMT ČR (msmt.cz)

Soubory ke stažení

pdf   1182_2021_pruvodnidopis-1299-6878.pdf Stáhnout soubor
pdf   1182_2021_p_doporucenikhodnoceninavysvedceni-1299-4504.pdf Stáhnout soubor
pdf   1182_2021_p_opatreniobecnepovahyprijimacirizeni-1299-4488.pdf Stáhnout soubor
pdf   1182_2021_p_opatreniobecnepovahyvysvedceni-1299-6589.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák