Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

23.04.2018

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací program

 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

V rozsahu 8 hodin

Termín: 21. 5. 2018

Čas zahájení: 9,30 hod - 17,30 hod

Místo konání: NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

Lektorka: Mgr. Oluše Hájková

Kód programu: 402/2018

Poplatek: 700 Kč

 

obsah semináře: orientaci v problematice poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole, možnosti zajišťování podpůrných opatření, sestavování IVP pro dítě, diskuze, práce s kazuistikami.

Organizační informace:

 Pro vystavení faktury budou použity údaje z Vaší přihlášky, zkontrolujte si prosím ve svém profilu správnost zadaných údajů:

a)    pokud si kurzovní poplatek hradíte sami: jméno, titul a adresu bydliště, případně požadavek na zaslání faktury listovní poštou /e-mailem

b)    pokud vám kurzovní poplatek hradí zaměstnavatel: přesný název zaměstnavatele včetně celé fakturační adresy a IČ, případně adresu, na kterou má být faktura zaslána

V případě potřeby změny fakturačních údajů kontaktujte organizačního garanta kurzu.

Úhraduproveďte až po obdržení faktury dle termínu její splatnosti. Při platbě uveďte variabilní symbol uvedený na faktuře. Fakturu obdržíte po kurzu listovní poštou nebo e-mailem podle Vámi zvolené varianty.

Storno poplatky

Zájemcům zařazeným do kurzu, kteří se nezúčastní a neomluví svoji neúčast nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatek. Při odhlášení účasti 5–7 dnů před konáním vzdělávacího programu činí storno poplatek 25 % z uvedeného kurzovného, při odhlášení účasti 2–5 dnů před konáním vzdělávacího programu 50 % a v případě, kdy zájemce svoji neúčast oznámí až den před konáním kurzu nebo ji neoznámí vůbec, bude mu účtováno kurzovné v plné výši.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Valášková, tel.: 283 881 250/linka 19, e-mail: sarka.valaskova@nuv.cz                                                                              

V Praze dne 23. 4. 2018                                                              

Soubory ke stažení

doc   Pozvánka a informace Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák