Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy

03.07.2019

Seminář realizovaný pro účastníky zdarma v rámci projektu „Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ" financovaného Ministerstvem dopravy je zaměřen na pedagogy mateřských škol a akreditován.

Harmonogram:
Představení činnosti krajského koordinátora BESIP
10:00 – 11:00 Představení metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy – cíle, kontext s kurikulárními dokumenty, dopravní nehodovost a bezpečnost v silničním provozu
11:00 – 11:30 Nové metody v dopravní výchově – pomůcky, dopravní hřiště, zdroje
11:30 – 12:00 Přestávka (včetně občerstvení)
12:00 – 13:00 Příklady aktivit dle metodiky + diskuse

Termín: 26. 9. 2019, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové 500 02.

Informace o způsobu registrace v příloze ke stažení.

Soubory ke stažení

pdf   seminar-760-8558.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák