Kariérové poradenství

11.01.2018

Workshop byl pořádán v rámci projektu KAP a byl určen zájemcům o problematiku kariérového poradenství, zejména z řad kariérových poradců na středních školách.

V průběhu interaktivního workshopu se účastníci seznámili nejenom s obecnými teoretickými poznatky v dané oblasti, ale též s principy skupinového kariérového poradenství a vyzkoušeli si různorodé metody skupinové práce.

Workshop byl zaměřen především na aktivity, které pomohou identifikovat kompetence žáků a odhalit jejich potenciál, tedy principy práce kariérového poradce na škole se zaměřením na skupinové poradenství, aktivity, které lze s žáky realizovat, a sledovat tak jejich zájmy a kompetence a práci s motivací žáka a její využití při rozhodování o volbě dalšího povolání

Dopolední blok byl věnován především diagnostice - metodám mapování zájmů, zálib a kompetencí k využití při volbě vzdělávání a budoucího povolání žáků (adaptace CH-Q), v odpoledních hodinách byly na programu činnosti zaměřené na využití aktivit k podpoře iniciativy žáků – práce se sebereflexí a sebepojetím a další techniky vedoucí k poznání osobnostních charakteristik žáků, týkajících se strategie rozhodování, profesních přání apod.

Fotogalerie

Zveřejnil(a): Alena Svátková