Kontakty na organizace v oblasti prevence

04.10.2019

Spolupracující organizace v Královéhradeckém kraji

https://sipkhk.cz/

 

http://www.laxus.cz/

 

 Prevence, akce, kontakty - Policie České republiky

 

Prostor Pro, o.p.s. - preventivní programy Spirála - dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizuje preventivní programy a nabízí rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

http://www.prostorpro.cz/preventivni-programy-spirala.html

 

http://www.os-semiramis.cz/

 

http://www.svphk.cz/

 

https://www.zivotpro.cz

 

https://nomiahk.cz/

 

Kromě výše uvedených organizací platných pro celý KHK patří mezi spolupracující organizace i tyto subjekty s konkrétní působností v uvedených okresech:

 

Spolupracující organizace v okrese Hradec Králové

  

https://www.mozaikahk.cz/

 

https://www.hradeckralove.org/socialne-pravni-ochrana-deti/ds-2071

 

https://www.hradeckralove.org/oddeleni-prevence-kriminality/ms-25672/p1=25672

  

http://www.salinger.cz/

https://www.salinger.cz/stopa-capa - náhradní rodinná péče

https://www.salinger.cz/triangl - sociálně aktivizační služby

https://www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

https://www.salinger.cz/centrum-semafor - sociální služba

 

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala - preventivní programy pro školy

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/pravo-pro-kazdy-den - probační program

https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/rodinne-centrum-pohoda/vzdelavani-a-prednasky

 

http://www.aufori.cz/

 

Spolupracující organizace v okrese Jičín

  

 

Spolupracující organizace v okrese Náchod

 

www.csps-hk.cz

 

 

Spolupracující organizace v okrese Rychnov nad Kněžnou

 

Městský úřad Dobruška, www.mestodobruska.cz

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, www.kostelecno.cz

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,   www.rychnov-city.cz

 

http://www.od5k10.cz/od5k10

 

http://www.vjesak.cz/www/

  

Spolupracující organizace v okrese Trutnov

  

 

http://ww.riaps.cz

http://www.riaps.cz/shelter/kontakty.html - Shelter nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

http://www.riaps.cz/kc/kontakt.html  - kontaktní centrum a terénní služby

http://www.riaps.cz/ambulance/adiktologie-kontakty.html - Ambulance klinické psychologie, psychiatrie a dětské psychiatrie, adiktologie

 

https://trutnov.charita.cz/majak-centrum-nahradni-rodinne-pece/- MAJÁK - centrum pro rodinys dětmi v náhradní rodinné péči          

https://trutnov.charita.cz/zvonek-pro-rodinu-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ - ZVONEK pro rodinu – služby pro rodiny s dětmi

 

 

Zveřejnil(a): Jana Hrnčířová