Kritéria hodnocení škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

27.07.2020

MŠMT schválilo 16. června 2020 kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021 najdete zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-2020-2021

Současně MŠMT schválilo také Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2020/2021https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-2020-2021

ZdrojMŠMTČŠI

Zveřejnil(a): Jan Dvořák