Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

25.11.2019

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nadcházející účinnost novely: 1. 1. 2020 - nařízení vlády č. 300/2019 Sb.

Znění novely: Sbírka zákonů

Aktuální znění: MPSV

Zveřejnil(a): Jan Dvořák