Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

01.03.2021

Aktualizace k 27. 2. 2021 - Doplněn odkaz na FAQ - nejčastější dotazy k očkování a část týkající se provozu škol a školských zařízení od 27. 2. Aktualizována část týkající se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, homogenity tříd, chronického onemocnění, poskytování zájmového vzdělávání, praktického vyučování a praktické přípravy, provozu a používání sportovišť, roušek, školských rad, škol určených k péči o děti vybraných profesí, tělesné a hudební výchovy, zákazu shlukování na veřejně přístupných místech, zákazu volného pohybu.

ZdrojMŠMT

Zveřejnil(a): Jan Dvořák