Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

27.08.2018

Výzva č. 4/2018: Pilíře EVVO


Příjem žádostí: 3.9.2018 - 15.1.2019

Alokace: 40 000 000 Kč


Zlepšit znalostí a dovedností v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů nejen pro školy, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a v neposlední řadě umožnit zajištění interpretace přírody v chráněných oblastech lze díky díky finančnímu příspěvku v rozsahu 300 tisíc až 2 miliony korun, které nabízí Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR.

Další informace: Národní program Životní prostředí

Výzva č. 5/2018: Národní síť EVVO

Příjem žádostí: 25.7.2018 - 1.10.2018

Alokace: 15 000 000 Kč


Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR umožňují získat finanční prostředky na zajištění denních a pobytových ekologických výchovných programů pro žáky mateřských, základních či středních škol pořádané v období od 3. září 2018 do 31. prosince 2019. Příjem žádostí začíná 25. července 2018 a končí 1. října 2018 nebo vyčerpáním alokace.

Další informace: Národní program Životní prostředí

Zveřejnil(a): Jan Dvořák