Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích

18.02.2021

MŠMT zveřejnilo informaci k organizaci školního roku 2022/2023 v základních školách, základních uměleckých školách, středních školách a konzervatořích.

 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

ZdrojMŠMT

Soubory ke stažení

pdf   organizace_skolniho_roku_2022_2023_v._r.-1327-1987.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák