Pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách

01.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1.  9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách.

Cílem pokusného ověřování je ověřit novou koncepci rozvoje digitální gramotnosti, její rozpracování pro jednotlivé všeobecně vzdělávací oblasti a připravené vzdělávací zdroje pro děti a žáky.

Současně spolu s pronikáním digitálních technologií do nejrůznějších oblastí a činností člověka roste i objem toho, co by člověk při zacházení s nimi měl umět. V praxi škol bývá práce s digitálními technologiemi nejčastěji soustředěna do jednoho předmětu (informační a komunikační technologie, informatika). Ukazuje se ale, že je stále těžší rozvíjet tyto schopnosti žáků odtrženě od kontextu ostatní práce žáků ve škole.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá zvyšující se požadavky na digitální kompetence žáků. Ve své Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 stanovilo jako jeden ze tří prioritních cílů „zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi“. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) byl pověřen revizí ICT kurikula v rámcových vzdělávacích programech a jeho úpravou, která bude odpovídat požadavkům současné společnosti a trhu práce.

NÚV proto rozpracoval novou koncepci rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků a popsal očekávané výsledky učení pro jednotlivé stupně škol. Řadu činností (psaní, počítání, komunikaci, vyhledání a zpracování informací, občanské aktivity, nakupování…) provádíme dnes většinou s pomocí digitálních technologií, v řadě situací je nutné jejich vliv a možnosti zohlednit (osobní bezpečí, životní styl, etické a právní otázky…). Nový přístup k rozvoji digitálních kompetencí předpokládá začlenění práce s digitálními technologiemi do výuky jednotlivých předmětů. Předpokládá schopnost dětí a žáků bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě pracovat s technologiemi bude rozvíjet prakticky každý učitel ve škole.

Tento nový přístup je efektivní, nicméně mimořádně náročný pro školy a učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto vypsalo výzvu z OP VVV na koncepční projekt, který by připravil školám a učitelům účinnou pomoc. Jeho úkolem je zejména připravit vzdělávací materiály pro žáky a metodiky a vzdělávání pro učitele. Projekt se jmenuje Podpora rozvoje digitální gramotnosti a připravily ho společně všechny pedagogické fakulty. Při jeho realizaci pedagogické fakulty spolupracují s Národním ústavem pro vzdělávání.

Novou koncepci, její rozpracování i připravené vzdělávací materiály je potřeba ověřit v praxi škol. Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách. Realizací pokusného ověřování byly pověřeny pedagogické fakulty zapojené do projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti spolu s Národním ústavem pro vzdělávání.

Po ukončení pokusného ověřování by mělo být zřejmé např., zda je připravená koncepce a její rozpracování pro školy akceptovatelné, jakou podporu pro úspěšnou implementaci do výuky školy potřebují, zda jsou zpracované vzdělávací materiály pro žáky skutečně funkční, srozumitelné, odpovídají potřebám škol, vyučujících a možnostem žáků, zda tedy skutečně podpoří práci učitelů i učení. Tyto materiály budou dostupné pod otevřenou licencí, všechny školy je budou moci využívat při výuce v různých předmětech a mohou být příkladem pro další tvůrce učebních materiálů pro rozvoj digitální gramotnosti.

Kontaktní osoby pro pokusné ověřování:

PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Daniela Růžičková, Národní ústav pro vzdělávání

Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde: Vyhlášení_PO_DG_web.pdf

Dodatek Prodloužení pokusného ověřování je zde: Dodatek k PO.pdf

Přehled škol zapojených do pokusného ověřování je zde: Seznam pilotnich skol_DG.pdf

Přehled škol zapojených do druhého roku pokusného ověřování je zde: Aktualizovaný seznam 16-7-2019 DG.pdf

Přehled škol zapojených do druhého roku pokusného ověřování je zde: Aktualizovaný seznam 30.6.2020.pdf

Zveřejnil(a): Jan Dvořák