Pozvánky na akreditované semináře MŠMT v Jindřichově Hradci

07.02.2019

1.  Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

Máte pocit, že vulgarity ve třídách se stupňují?  Řešíte často nekázeň nebo  šikanu? Odmítají žáci plnit školní povinnosti?

Zamyšlení a ukázka dobré praxe, při řešení rizkového chování ve školách. Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií při řešení problémů spojených s RCH školní mládeže.

KDY? 1. 4. 2019

KDE? Místo bude upřesněno

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení v rámci DVPP v rozsahu 7 hodin.

Přihláška na seminář zde: www.skola-zdravi.eu

2.  Vedení třídnických hodin a prevence nekázně ve třídách

Motivace žáků ke školním povinnostem a motivační rozhovory.

Třída jako komunita. Příklady dobré praxe.

KDY? 8. 4. 2019

KDE? Místo bude upřesněno

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení v rámci DVPP v rozsahu 8 hodin.

Přihláška na seminář zde: www.skola-zdravi.eu

Semináře jsou vhodné nejen pro pedagogy všech typů škol, třídní učitele, ŠMP a VP, ale pro celé pedagogické týmy. Termíny a místo pro celé týmy dle domluvy.

CENA: za 1 účastníka za seminář je 900,-Kč. Pro pedagogické týmy cena dohodou.

 

Mgr. Andrea Havlová

koordinátorka projektů

 

www.skola-zdravi.eu

info@skola-zdravi.eu

tel.: 728 260 078

Zveřejnil(a): oddělení primárního a zájmového vzdělávání