Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

29.01.2021

Dne 5. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT „Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3“, které upravuje podmínky přijímání ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Nejdůležitější změny (týká se čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a nástavbového studia):

a)       je tato možnost výslovně uvedena v kritériích

b)      počet přihlášek je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

 Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.cermat.cz a www.msmt.cz.

Soubory ke stažení

pdf   Dodatek OOP MŠMT 43073/2020 Stáhnout soubor
pdf   Novinky v PŘ 2021 Stáhnout soubor
pdf   Opatření obecné povahy MŠMT 43073/2020 Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Daniel Horáček