Program MŠMT - V4 Sport, investice 2019/2020

28.11.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu V4 SPORT k podání žádostí o poskytnutí investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

Jedná se o výzvu určenou pouze pro územní samosprávné celky nad 10 tis. obyvatel – obec, městské části, obvody statutárního města. Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů. Výzva je zveřejněna na webových stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2.

Výzva běží od 29. 10. 2018 a konec příjmu žádostí je 31. 12. 2018. Další informace najdete na výše uvedených stránkách ministerstva a ve vyhlášené výzvě.

Zveřejnil(a): Tomáš Záviský