Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020

17.07.2017

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

Program obsahuje rozpracování strategických oblastí rozvoje do úrovně opatření, tedy konkrétnějších kroků pro podporu rozvoje kraje.

Součástí opatření je jejich popis, návrhy aktivit, cílové skupiny, implementující subjekty, dotační zdroje, odpovědnost za realizaci krajských aktivit a vazba na aktuální oborové koncepce Královéhradeckého kraje.

Zdroj: Oficiální web KHK, http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-103885/

Zveřejnil(a): Jan Dvořák