Programy na podporu podnikavosti studentů neziskové organizace Junior Achievement

09.07.2021

Česká odnož, této celosvětově působící organizace, byla založena v roce 1992 panem Tomášem J. Baťou a za dobu její existence prošlo jejími programy více jak 350 tisíc českých studentů (celosvětově  10 mil. studentů, působí ve více jak 110 zemích světa). Jejím posláním je učit děti a mládež podnikat, připravit je na zaměstnání a orientovat se ve světě financí.  

JA Studentské firmy mohou ve školách probíhat formou volitelného předmětu či doprovodné aktivity. Jedná se o jedinečný vzdělávací program pro žáky gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Program je skvělou příležitostí pro studenty, jak si vyzkoušet vzrušující a náročnou práci spojenou s vedením podniku, schopnosti pracovat v týmu i řídit pracovníky a rozhodovat se. Hlavní přidanou hodnotou je, že studenti vstupují na reálný trh a reálně podnikají formou vlastní společnosti. Vedle klasického, spíše teoretického vzdělání tak získají neocenitelnou praktickou zkušenost se všemi hlavními podnikatelskými aktivitami. Výuka programu probíhá pod vedením učitele a je navržena na jeden školní rok. Lze zapojit do výuky i mentory z praxe a využít aktivní podporu absolventského klubu JA Alumni Czech. Pro lepší představu a přiblížení průběhu a náplně výuky reálného podnikání ve školách připravuje JA Czech každoročně několik školení pro učitele na téma „Výchova k podnikavosti na SŠ“, které jsou akreditované MŠMT pro oblast DVPP (Č. j.: MSMT-7334/2019-1-312). Školení lektoruje učitelka s mnohaletou praxí, aby bylo učitelům zodpovězeno co nejvíce praktických dotazů. Uvedené školení si může škola nechat proplatit v rámci projektu “Šablony MŠMT“ = školení tematicky spadá do seznamu Cvičných a Fiktivních firem z výčtu MŠMT pro tuto oblast/výzvu. Více informací naleznete zde.

Součástí Studentských firem je také soutěž TOP LOGO, která poskytuje studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkci reklamního videa své fiktivní firmy. Studenti získají povědomí o důležitosti a realizaci grafického designu loga a promo reklamního videa. Soutěž je koncipována tak, aby rozvíjela podnikatelské myšlení studentů středních škol, umožnila jim ověřit si získané teoretické zkušenosti při zpracování zadaných praktických úkolů a získat zpětnou vazbu a zároveň byla zpestřením teoretické výuky.  Vítěz krajského kola se může těšit na návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové. 

Více o Studentských firmách a soutěži naleznete na stránkách organizace www.jaczech.org nebo https://www.jaczech.org/programy-ja-czech/st%C5%99edn%C3%AD-a-vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A9-%C5%A1koly/ja-studentsk%C3%A1-firma/sout%C4%9B%C5%BE-top-logo/ 

Celý program je podporován Ambasádou a Velvyslancem USA v ČR a zároveň i MŠMT.  S případnými dotazy kontaktujte paní Lenku Michálkovou michalkova@cirihk.cz z regionální rozvojové agentury nebo výkonného ředitele JA Martina Smrže martin@jaczech.cz.

Zveřejnil(a): Daniel Horáček